מבוא להסתברות לתלמידי סטטיסטיקה סמסטר א' תשע"ח
מתרגל: נבות יערי
בודק תרגילים: איתמר כהן

אנא רעננו את הדף כדי לקבל עידכונים.

תרגילים ופתרונות
תרגיל שאלות פתרונות הערות   תרגיל שאלות פתרונות הערות
1   2
3   4
5   6
7   8
9   10
11     12  

הגשת תרגילים מתבצעת באתר המודל.

לאתר הקורס