סיכומי ההרצאות משנים קודמות
צוות הקורס לא אחראי לסיכומים אלה.
שימו לב שהשנה ילמדו גם נושאים שלא נלמדו בעבר.


המחברת של בשמת גולוב משנת 2017/18

שבוע 1 שבוע 2 שבוע 3 שבוע 4 שבוע 5
שבוע 6 שבוע 7 שבוע 8 שבוע 9 שבוע 10
שבוע 11   שבוע 13    

המחברת של טל אהרן משנת 2017/18

שבוע 12        

המחברת של ליאור נוימן משנת 2014/15

שבוע 1 שבוע 2 שבוע 3 שבוע 4 שבוע 5
שבוע 6 שבוע 7 שבוע 8 שבוע 9 שבוע 10
שבוע 11 שבוע 12 שבוע 13 כל ההרצאות

המחברת של עדי ברלינר משנת 2010/11

כל ההרצאות