שאלות נוספות, סיכומים והערות

   פתרונות לתרגילי הקורס של 2008/09
   בכמה אפסים מסתיים המספר 100 עצרת ?       הקלטה של פתרון
   על מושג המשלים
   מדגמים לא סדורים עם החזרות
   כמה זהויות ותרגילים בקומבינטוריקה
   שאלה בקומבינטוריקה       הקלטה של פתרון
   שאלה נוספת בקומבינטוריקה       הקלטה של פתרון
   הוכחת עקרון ההכלה וההפרדה     ( ניתן כהעשרה ).
   שאלה על הסתברות איחוד       הקלטה של פתרון
   הקלטה של דוגמא לשימוש בעקרון ההכלה וההפרדה
   הקלטות על חלוקת כדורים לתאים ושגיאות בספירה:   חלק ראשון   חלק שני
   שאלה על הסתברות מותנה ושלמה       הקלטה של פתרון
   שאלה       הקלטה של פתרון
   טבלה של משפחות של התפלגויות
   שאלה על התפלגות       הקלטה של פתרון
   שאלה על שיוויון בין משתנים       הקלטה של פתרון
   על התפלגות המכסימום של הטלות קוביה
   על זרם פואסוני מפוצל
   על קירוב משתנים בינומים על-ידי משתנים פואסונים     ( ניתן כהעשרה ).
   שאלה בנושא תוחלת       הקלטה של פתרון
   סיכום בנושא תוחלת
   שאלה על מספרי האפסים שבסוף מספר       הקלטה של פתרון
   שאלה בנושא שונות       הקלטה של פתרון
   על השונות של משתנה אחיד בדיד
   על השונות של משתנה הפרגאומטרי
   נסיון להמחיש את רעיון התוחלת ( הקלטה )
   על משתנים מתוקננים ומקדם המתאם
   פתרון שאלה על מקדם המתאם בכמה דרכים
   שאלות ותשובות בנושאים של משתנים רציפים, החוק החלש, משפט הגבול המרכזי