מבצעים שתי הטלות ב"ת של קוביה תקינה. נסתכל על משתנה Y המייצג את התוצאה המכסימלית המתקבלת לפחות פעם אחת.
   
  שאלה
  מהו P(Y=1) ?
תשובה
162=136
הסבר
במרחב המדגם יש 62 תוצאות. אנו דורשים שיתקבל צירוף מסוים אחד של פעמיים 1. רק כך המכסימום יהיה שווה ל 1.
   
  שאלה
מהו P(Y=4) ?
תשובה
P(Y=4)=P(Y≤4)-P(Y≤3)=(4262)-(3262)
הסבר
נדרש שהמכסימום לא יהיה גדול מ 4. בשביל שזה יקרה, צריך שבהטלה הראשונה תתקבל תוצאה בין 1 ל 4 ושגם בהטלה השניה תתקבל תוצאה בין 1 ל 4. לכך יש 4⋅4 תוצאות אפשריות. אך אסור ששתי התוצאות תהיינה קטנות ממש מ 4. מכיון שכאן מתקבלות רק תוצאות שלמות, אז התוצאות הקטנות מ 4 הן התוצאות שקטנות או שוות ל 3.
   
  באופן כללי ניתן להגיד שעבור כל 1≤k≤6 מתקיים
P(Y=k)=P(Y≤k)-P(Y≤k-1)=(k262)-((k-1)262).
   
  באופן כללי ניתן להגיד שאם Z הוא המכסימום של n הטלות ב"ת של קוביה, אז עבור כל 1≤k≤6 מתקיים
P(Z=k)=P(Z≤k)-P(Z≤k-1)=(kn6n)-((k-1)n6n).