מבוא להסתברות לתלמידי סטטיסטיקה
סמסטר א' תשע"ח


  ספרות עזר
אלה הם חלק מהספרים שיכולים לסייע בלימוד הקורס.
אין כאן המלצה לרכוש ספרים. כל תלמיד ישקול איך כדאי לו להשתמש בספרים.
1. תלמה לויתן ואלונה רביב, מבוא להסתברות וסטטיסטיקה, כרך הסתברות, מהדורה שניה ( 1998 ).
2. אורי ליברמן, מבוא לתורת ההסתברות, מהדורה שלישית ( 1980 ).
3. אמיר בק, מבוא להסתברות ( 2002 ).
הספר השלישי הוא ספר של תרגילים פתורים.