מבוא להסתברות לתלמידי סטטיסטיקה
פתרונות מהקורס של שנת 2008/09


תרגיל בית 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
פתרון 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12