מבוא להסתברות לתלמידי סטטיסטיקה סמסטר א' תשע"ח
מרצה: שלומי רובינשטיין
מתרגל: נבות יערי
בודק תרגילים: איתמר כהן


תוכן הקורס ודרישותיו
ספרות עזר
 
 
 
 
פתרונות שלי
לבחינות מהעבר [ 1 , 2 ]
 
 
 
 
 
פתרונות מוקלטים
לשאלות מבחינות [ 1 , 2 ]
             
סיכומים ושאלות נוספות
 
 
 
 
 
דרכים לפנות אלי
ולמצוא אותי
 
 
 
 
 
מחברות של
תלמידים
 
חומר התרגול של נבות
 
 
 
 
 
האתר שלי [ 1 , 2 ]
פתרונות בחדו"א 1ב [ 1 , 2 ]
ועוד [ 1 , 2 ]
 
 
 
 
 
תאור דרכים למקומות
באוניברסיטה [ 1 , 2 ]